Selskapskontroll

En av kontrollutvalgets oppgaver er å påse at det blir ført kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper. Dette gjør kontrollutvalget ved å få gjennomført selskapskontroll.

Kontrollutvalget har også anledning til å få gjennomført forvaltningsrevisjon av selskaper eller av virksomheten/tjenesteytingen som selskapet skal sørge for. Innholdet i selskapskontroll i kommunal sektor er nærmere regulert i kommuneloven § 77 nr. 5 og i kontrollutvalgsforskriften.

Vestfold kommunerevisjon gjennomfører selskapskontroller for våre eierkommuner. Kontrollutvalgene i våre eierkommuner og fylkeskommunen er våre oppdragsgivere. Du kan se våre rapporter fra selskapskontroll i menyen over, under Rapporter.