Våre tjenester

Vi tilbyr og leverer følgende tjenester til kommuner og fylkeskommuner med tilhørende virksomheter og andre kommunale/interkommunale aktører:

  • Revisjon av årsregnskapet
  • Forvaltningsrevisjon
  • Selskapskontroll
  • Rådgivning/bistand innen regnskap, økonomi og kommunal forvaltning
  • Uavhengige undersøkelser
  • Særattestasjoner
  • Andre revisjonstjenester
  • Kurs/opplæring