Tønsberg kommune

Rapporter fra forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunen


Vedlikehold av kommunale bygg, alle virksomheter - Tønsberg kommune  - 2019

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om kommunen har gode systemer for planmessig vedlikehold av kommunale bygg.