Færder kommune

Rapporter fra forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunen


Utbygging Borgheim syd - kompensasjon - Færder kommune - 2019

Formålet med prosjektet har vært å vurdere kommunens beslutningsprosess og saksbehandlingen ved inngåelsen og gjennomføringen av kompensasjonsavtalen til utbyggerne som ønsket å bygge ut Borgheim syd.