Rapporter

Revisjonen skal i henhold til gjeldende forskrifter fortløpende avgi rapporter til kontrollutvalgene. Generelt er rapporter offentlige ved oversendelse fra Vestfold Kommunerevisjon til kontrollutvalgene.

Vestfold Kommunerevisjon har lagt ut enkelte rapporter på hjemmesiden. Ønskede rapporter kan hentes ved å gå inn på den enkelte kommune.