Styret

Styret ved Vestfold kommunerevisjon er selskapets øverste organ. Styret består av 6 medlemmer, herav et politisk medlem fra hver av eierne og et medlem fra de ansatte. Styret for Vestfold kommunerevisjon består av:

Styreleder Annette Røren Hem Re kommune
Nestleder Pernille Bruun-Lie Horten kommune
Medlem Trond O. Solberg Holmestrand kommune
Medlem Erik Holmelin Vestfold fylkeskommune
Medlem Christen Agerup Sandefjord kommune
Ansattes representant Elisabeth Nilsen   
     
Varamedlem              Stig A. Kragnes Re kommune
Varamedlem Svein- Erik Figved Horten kommune
Varamedlem Ole Bertil Grennæs Holmestrand kommune
Varamedlem Karl E. Haslestad Vestfold fylkeskommune
Varamedlem Jon Henrik Grindlia Sandefjord kommune