Ansatte

Vestfold kommunerevisjon har en unik kompetanse og bred erfaring fra kommunal sektor og offentlig forvaltning. Samlet har vi bred kompetanse med hovedvekt på revisjon, samfunnsfaglig og økonomisk utdanning. Gjennom revisjonens arbeid har det kontinuerlig vært fokus på objektivitet og uavhengighet for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. Selskapets revisorer opprettholder kompetansen gjennom obligatorisk etter- og videreutdanning.


 

Linn Therese Bekken

Linn Therese Bekken
Daglig leder - i permisjon - Linn Therese er siviløkonom og statsautorisert revisor. Hun har tidligere jobbet som revisor i EY

33 07 13 01
90 50 58 89
Linn Karlsvik

Linn Karlsvik
Daglig leder - konstituert - Linn er har en mastergrad i regnskap og revisjon fra Norges Handelshøyskole og er statsautorisert revisor. Hun har tidligere arbeidserfaring fra EY.

406 93 374
Avdeling for regnskapsrevisjon
Eivind Finstad

Eivind Finstad
Leder regnskapsrevisjon - Eivind har mastergrad i økonomi og administrasjon. Han har jobbet med kommunal revisjon siden 2006.

33 07 13 08
Jan Magne Moland

Jan Magne Moland
Revisor - Jan Magne har økonomisk utdanning på høyskolenivå. Han har lang erfaring med både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

33 07 13 09
Kjell Ivar Heggen

Kjell Ivar Heggen
Revisor - Kjell Ivar har økonomisk utdannelse og har lang erfaring med regnskaps- og forvaltningsrevisjon. Han har tidligere ledet Sandefjord Distriktsrevisjon.

33 07 13 10
Mette Holmen

Mette Holmen
Revisor - Mette har en Bachelorgrad i Internasjonalisering fra HIO og har jobbet med offentlig revisjon siden 1998. Hun har tidligere jobbet i Statens vegvesen.

33 07 13 06
Steinar Nersveen

Steinar Nersveen
Revisor

33 07 13 07
Silje Maria Huru

Silje Maria Huru
Revisor - Silje har en bachelorgrad i revisjon. Hun har erfaring både fra privat og offentlig sektor.

33 07 13 05
Hanne Britt Nordby Sveberg
Hanne Britt Nordby Sveberg

Hanne Britt Nordby Sveberg
Leder forvaltningsrevisjon - Hanne Britt har en bachelor i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, og har også utdanning innen coaching og veiledning. Hun har lang erfaring fra kommunal revisjon og spesielt innenfor forvaltningsrevisjon.

33 07 13 04
Elisabeth Nilsen

Elisabeth Nilsen
Forvaltningsrevisor - Elisabeth har hovedfag i administrasjon- og organisasjonsvitenskap fra Universitet i Bergen. Hun har lang erfaring med forvaltningsrevisjon, både fra Bergen kommunerevisjon og Vestfold kommunerevisjon. Hun har erfaring med spesialpedagogikk (Statped)

33 07 13 03
Anne Lühr
Anne Lühr

Anne Lühr
Sekretær - Anne har 3- årlig handelsskole og lang erfaring som sekretær.

33 07 13 00