Ansatte

Vestfold kommunerevisjon har en unik kompetanse og bred erfaring fra kommunal sektor og offentlig forvaltning. Samlet har vi bred kompetanse med hovedvekt på revisjon, samfunnsfaglig og økonomisk utdanning. Gjennom revisjonens arbeid har det kontinuerlig vært fokus på objektivitet og uavhengighet for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. Selskapets revisorer opprettholder kompetansen gjennom obligatorisk etter- og videreutdanning.


 

Linn Therese Bekken

Linn Therese Bekken
Daglig leder/ oppdragsansvarlig - Linn Therese er siviløkonom og statsautorisert revisor. Hun har tidligere jobbet som revisor i EY

33 07 13 01
90 50 58 89
Avdeling for regnskapsrevisjon
Eivind Finstad

Eivind Finstad
Fagleder regnskapsrevisjon - Eivind har mastergrad i økonomi og administrasjon. Han har jobbet med kommunal revisjon siden 2006.

33 07 13 08
Kjell Ivar Heggen

Kjell Ivar Heggen
Revisor - Kjell Ivar har økonomisk utdannelse og har lang erfaring med regnskaps- og forvaltningsrevisjon. Han har tidligere ledet Sandefjord Distriktsrevisjon.

33 07 13 10
Mette Holmen

Mette Holmen
Revisor - Mette har en Bachelorgrad i Internasjonalisering fra HIO og har jobbet med offentlig revisjon siden 1998. Hun har tidligere jobbet i Statens vegvesen.

33 07 13 06
Steinar Nersveen

Steinar Nersveen
Revisor - Steinar er diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI. Han har erfaring innen offentlig revisjon siden 1998.

33 07 13 07
Silje Maria Huru

Silje Maria Huru
Regnskapsrevisor/ forvaltningsrevisor- Silje har en bachelorgrad i revisjon. Hun har erfaring både fra privat og offentlig sektor.

33 07 13 11
Bente Hegg Ljøsterød
Bente Hegg Ljøsterød

Bente Hegg Ljøsterød
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisjon - Bente er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som advokat og produktansvarlig innen finans, og har også jobbet fem år som seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Vestfold.

33 07 13 02
Hanne Britt Nordby Sveberg

Hanne Britt Nordby Sveberg
Forvaltningsrevisor - Hanne Britt har en bachelor i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, og har også utdanning innen coaching og veiledning. Hun har lang erfaring fra kommunal revisjon og spesielt innenfor forvaltningsrevisjon.

33 07 13 04
Trygve Børsting

Trygve Børsting
Forvaltningsrevisor - Trygve har bachelorgrad i internasjonal politikk fra Universitetet i Aberystwyth og mastergrad i Europeisk politikk fra Universitetet i Oxford. Han har erfaring fra kommunal sektor som formannskapssekretær.

33 07 13 09
Elisabeth Nilsen

Elisabeth Nilsen
Forvaltningsrevisor - Elisabeth har hovedfag i administrasjon- og organisasjonsvitenskap fra Universitet i Bergen. Hun har lang erfaring med forvaltningsrevisjon, både fra Bergen kommunerevisjon og Vestfold kommunerevisjon. Hun har erfaring med spesialpedagogikk (Statped)

33 07 13 03
Administrasjon
Anne Lühr

Anne Lühr
Sekretær - Anne har 3- årlig handelsskole og lang erfaring som sekretær.

33 07 13 00